Proyectos

- SOLO SET . IMPROVISACIòN LIBRE .

- SPUTNIK ORKESTA , ensamble experimental e improvisaciòn 
   Buenos Aires, Argentina
   
- POCASANGRE. banda 

- DÙO EDÈN CARRASCO + TOTO ALVAREZ
  IMPROVISACIÒN LIBRE 

- STALKER . experimetal rock ensamble

- DÙO FELIPE ARAYA + TOTO ALVAREZ
  IMPROVISACIÒN LIBRE 

- LUKAX SANTANA + TOTO ALVAREZ , Dùo Improvsaciòn .

No comments: